Новини

Одит – Корект ООД сключи рамково споразумение за сътрудничество с водещите актюери Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd.

Споразумението позволява на Одит – Корект ООД да си сътрудничи с един от водещите актюери в Европа Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd. в осъществяването на независим финансов одит на застрахователни и презастрахователни дружества, както и да одитира отчетите им за надзорни цели, изготвени съгласно Solvency II.

Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”. Общата стойност на проекта е 188 299,14 лева. Делът на европейското финансиране е 100%. Проектът е финансиран от Оперативна програма …

Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064 Read More »

Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Пресконференцията откри …

Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064 Read More »

Проведено първо планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”.

В периода 08 – 14 юли 2018 г. в Ларнака, Кипър се проведе първото обучение по проекта. Обучението „Работа с правила, процедури, методики за независим финансов одит в застраховането“ имаше за цел да формира активно поведение на целевата група в запознаването и изполването на разработените правила, процедури, методики за независим финансов одит в застраховането. Методите, които …

Проведено първо планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”. Read More »

Проведено второ планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”.

В периода 20 – 24 август 2018 г. в гр. Сандански се проведе второто обучение по проекта. Обучението „Приложение на иновативна система за вътрешнофирмени обучения и повишаване на квалификацията в Одит – Корект ООД“ имаше за цел да формира активно поведение на членовете в целевата група, с последващи дейности за включване в процеса на обучение …

Проведено второ планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”. Read More »

Форум „Добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II“ по Проект BG05M9OP001-4.001-0064

На 21 септември от 10:00 часа ще се проведе форум, на който ще бъдат представени резултатите от проект BG05M9OP001-4.001-0064.