Одит Корект ООД

Оказване на висококачествени интегрирани професионални услуги съгласно Българските и международните стандарти.

За нас

Одит Корект ООД бе основана през 1997 година като одиторска и консултантска фирма. Фирмата работи успешно с водещи български и международни компании в стратегически отрасли повече от 14 години.

Доклад за прозрачност

Като одиторско предприятие, което извършва одити на годишни финансови отчети на публични дружества в съответствие с изискванията на закона, „Одит Корект” ООД публикува настоящия годишен доклад за прозрачност.

Услуги

Обширна продуктова линия с висока професионална компетентност в данъчните и правните услуги, услуги по МСФО.

Нашите клиенти

Философия на обслужване на клиенти

Управлението на Одит Корект ООД е силно ангажирано за осигуряването на необходими и адекватни гаранции за нашите клиенти. Затова нашата Компания спазва законовите изисквания и ограничения залегнали в настоящото Българско законодателство и Международните одиторски стандарти, както и изискванията на професионалната ни организация и нашите фирмени стандарти. Компанията стриктно спазва професионалните принципи на етиката в ежедневните й начинания.

Независимост

Одит Корект ООД е независима компания. Ние имаме установени указания и стандарти осигуряващи независимост, както на ръководството, така и на нашите служители при изпълнението на нашите професионални услуги. Нашите одит и консултантски бизнес са организационно разделени един от друг.

Soft focus of Judge think about the case that must be considered in the court
Почтеност, безпристрастност

Избягваме сближаване, което гарантира на нашите клиенти безпристрастен, непредубеден и независим подход при насочване на всички професионални въпроси, правенето на преценки и достигането до заключения.

Cyber security
Конфиденциалност

Одит Корект ООД стриктно следва принципа за конфиденциалност