Одиторски и консултантски услуги

Одит Корект ООД бе основана през 1997 година като одиторска и консултантска фирма. Фирмата работи успешно с водещи български и международни компании в стратегически отрасли повече от 20 години.

Нашите лидери

Росица Тричкова, управляващ съдружник, д.е.с. и регистриран одитор №091. Тя има повече от 40 години опит в счетоводни, одиторски, данъчни и финансови консултантски услуги както във финансовия, така и в реалния сектор. Росица е изтъкнат независим консултант, коректен одитор и сертифициран оценител. Тя е одитор на водещи български банки, застрахователни компании и финансови посредници. Била е член на Управителния съвет на ИДЕС, член на Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС и уважаван преподавател по МСС, МСФО и МОС, благодарение на 15-годишния си преподавателски опит. Росица беше ключов човек в AQR на International Asset Bank през 2016 г. Член е на Контролния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Росица е била консултант на Световната банка за разработване на методологията за регулаторно счетоводство на електроразпределителните и ВиК дружествата. Тя е автор на правилника за организиране и провеждане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител.

Стефан Солаков, управляващ съдружник, д.е.с. и регистриран одитор №668. Той е отговорен за изпълнението на редица одити и ръководител екип Данъчни консултации. Помощник одитор от 2005 г. Със стаж в областта на счетоводната отчетност на дружества от различни отрасли повече от 15 години. Ангажиран е с контрола на качеството в компанията и е представител на ръководството по качеството при внедряването на стандарт за качество ISO 9001:2008.

Ценности

Основните ни ценности са:

The office staff is working in the office.

Конкурентни предимства

Основните конкурентни предимства на Одит Корект ООД са:

  • Оказване на висококачествени интегрирани професионални услуги съгласно Българските и международните стандарти
  • Обширна продуктова линия с висока професионална компетентност в данъчните и правните услуги, услуги по МСФО
  • Безупречна бизнес репутация
  • Опит в работа с международни компании и финансови институции
  • Най- високи стандарти по отношение на корпоративната култура, технология, техники, стандарти за качество и персонал съвместим с пазарните изисквания.

Философия на обслужване на клиенти

Управлението на Одит Корект ООД е силно ангажирано за осигуряването на необходими и адекватни гаранции за нашите клиенти. Затова нашата Компания спазва законовите изисквания и ограничения залегнали в настоящото Българско законодателство и Международните одиторски стандарти, както и изискванията на професионалната ни организация и нашите фирмени стандарти. Компанията стриктно спазва професионалните принципи на етиката в ежедневните й начинания.

Независимост

Одит Корект ООД е независима компания. Ние имаме установени указания и стандарти осигуряващи независимост, както на ръководството, така и на нашите служители при изпълнението на нашите професионални услуги. Нашите одит и консултантски бизнес са организационно разделени един от друг.

Soft focus of Judge think about the case that must be considered in the court
Почтеност, безпристрастност

Избягваме сближаване, което гарантира на нашите клиенти безпристрастен, непредубеден и независим подход при насочване на всички професионални въпроси, правенето на преценки и достигането до заключения.

Cyber security
Конфиденциалност

Одит Корект ООД стриктно следва принципа за конфиденциалност