Клиентите на Одит Корект ООД

В различни етапи от дейността си Одит Корект ООД е извършвало одит на

Банки и Холдингови дружества

Застрахователни и пенсионноосигурителни дружества

Големи предприятия