Доклад за прозрачност

Като одиторско дружество, което извършва одити на годишни финансови отчети на предприятия от обществен интерес в съответствие с изискванията на закона, „Одит Корект” ООД публикува годишен доклад за прозрачност.

Доклад за прозрачност 2017год.

Доклад за прозрачност 2018год.

Доклад за прозрачност 2019год.

Доклад за прозрачност 2020год.

Доклад за прозрачност 2021год.

Доклад за прозрачност 2022год.

Доклад за прозрачност 2023год.