Audit correct

Доклад за прозрачност

Като одиторско предприятие, което извършва одити на годишни финансови отчети на публични дружества в съответствие с изискванията на закона, „Одит Корект” ООД публикува настоящия годишен доклад за прозрачност.

Изтегли доклад за прозрачност 2019

 

Изтегли доклад за прозрачност 2018

 

Изтегли доклад за прозрачност 2017

 

Изтегли доклад за прозрачност 2012

 

Изтегли доклад за прозрачност 2011

 

Изтегли доклад за прозрачност 2010