Audit correct

Одиторски услуги

 

- Одиторски услуги

- Счетоводни и данъчни консултации във връзка с изготвяне на финансови отчети

- Одит по МСФО

- Консултации по изготвяне на финансови отчети по МСФО