Audit correct

Услуги

Оказване на висококачествени интегрирани професионални услуги съгласно Българските и международните стандарти. Обширна продуктова линия с висока професионална компетентност в данъчните и правните услуги, услуги по МСФО.

Одиторски услуги

 

Консултантски услуги

 

Правни услуги

 

Оценителски услуги