Audit correct

За Нас

Одит Корект ООД бе основана през 1997 година като одиторска и консултантска фирма. Фирмата работи успешно с водещи български и международни компании в стратегически отрасли повече от 14 години.

виж още

Доклад за прозрачност

Като одиторско предприятие, което извършва одити на годишни финансови отчети на публични дружества в съответствие с изискванията на закона, „Одит Корект” ООД публикува настоящия годишен доклад за прозрачност.

виж още

Услуги

Оказване на висококачествени интегрирани професионални услуги съгласно Българските и международните стандарти. Обширна продуктова линия с висока професионална компетентност в данъчните и правните услуги, услуги по МСФО.

виж още